Projecte de perfeccionament esportiu a la zona del Bluf, Senegal

Aquest projecte esportiu es basa en l’educació 360, que té com a objectiu crear ecosistemes educatius basats en oferir més i millors oportunitats educatives en tots els temps i els espais de la vida dels infants, connectant així l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu.

L’objectiu del projecte és connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i no lectiu, en aquest cas en l’àmbit esportiu, perquè cada infant pugui construir el seu itinerari de vida en totes les seves dimensions humanes.

I això cal fer-ho des de la comunitat i la proximitat del seu entorn més proper, que en aquest cas és la comunitat rural.

La zona del Bluf, al sud del Senegal, consta de 22 pobles rurals. Els infants i els joves d’aquesta zona tenen una forma de vida molt tradicional i arrelada a la
terra i a la família. El contacte occidental els arriba a través de les televisions, el mòbil i el turisme però encara es mantenen unes creences i un sistema de vida molt tradicional.

En aquests pobles, la formació esportiva infantil no existeix ja que no hi ha cap club, acadèmia o escola on els nens i nenes puguin aprendre o desenvolupar alguna pràctica d’educació física i així desenvolupar el seu potencial en l’àmbit esportiu. A la sortida de l’escola els nens i les nenes busquen la manera de
posar en pràctica les seves habilitats esportives de manera totalment informal i amb unes condicions absolutament precàries:

  • Manca d’infraestructures esportives: Els terrenys de joc no compleixen les condicions adequades per a la pràctica de cada activitat esportiva. Els infants sovint improvisen els elements necessaris com ara porteries, amb troncs i pedres que obtenen de l’entorn.
  • Manca d’equipament esportiu. Moltes vegades els nenes i nenes prefereixen jugar descalços abans de fer-ho amb xancletes o altres sabates inadequades que augmenten el risc de fer-se mal.
  • Manca d’accés a una formació que permeti la pràctica esportiva de qualitat i generadora de valors, fomentant el seu desenvolupament no només com a esportistes sinó també en el seu itinerari vital com a persones.

El projecte vol acompanyar una iniciativa local que ja existeix a la zona i que està impulsant una associació rural amb l’objectiu de vetllar pel desenvolupament i el perfeccionament esportiu d’aquests infants. Aquesta iniciativa local treballa per la creació de l’Acadèmia KOUYITO, per posar en valor l’esport i amb l’objectiu d’oferir:

  • Un espai de protecció per els infants vulnerables.
  • Un entrenament regular i intensiu per infants i joves esportistes.
  • Un desenvolupament sa i saludable d’aquests infants i joves.
  • La implicació d’aquests joves a la comunitat i al desenvolupament local.
  • Un seguiment escolar i mèdic d’aquests joves esportistes.
  • Competicions esportives regulars.

Amb aquesta intencionalitat, l’Acadèmia KOUYITO atendrà nens i nenes de 8 a 16 anys de la zona del Bluf on ja ha començat a treballar en l’àmbit futbolístic:

CREACIÓ D’EQUIPS DE FUTBOL INFANTILS
Inicialment es vol començar amb la creació d’un equip de futbol infantil a cada poble de la zona, coordinat i entrenat per un educador esportiu amb el que s’establirà un sistema d’entrenament regular, de manera que els infants puguin iniciar-se a la educació esportiva més formal.

CREACIÓ D’UNA LLIGA DE FUTBOL DINS DE LA ZONA DEL BLUF
Tot aquest treball inicial es culminarà amb la creació d’una lliga de futbol infantil dins el Bluf que malgrat s’iniciï amb el futbol, es pugui fer extensible més endavant en d’altres disciplines esportives.

CREACCIÓ D’UNA SELECCIÓ DEL FUTBOL
A partir de la creació de tots aquests equips es podrà fer una selecció d’infants dels diferents pobles i crear un equip del Bluf, que més endavant també pugui competir en campionats regionals o nacionals i fins i tot poder fer algun intercanvi internacional.

Amb això l’acadèmia també vol evitar que els infants que destaquin marxin a la capital, Dakar, empesos per clubs i expectatives falses on massa sovint són enganyats i on perden tot suport educatiu amb conseqüències que van des de l’abandonament escolar fins a la pèrdua total del seu entorn social i familiar.